ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ + ျမင္းခြာကၽြန္း ႏွင့္ ၾကက္ေမာက္ကၽြန္း

ခရီးစဥ္အက်ဥ္း


ပထမေန႔ - ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ေလဆိပ္မွႀကိဳဆိုၿပီး ၿမိဳ႕တြင္းခရီးစဥ္လည္ပတ္ျခင္း။


ဒုတိယေန႔ - ျမင္းခြာကၽြန္း ႏွင့္ ၾကက္ေမာက္ကၽြန္း တို႔သုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း။


တတိယေန႔ - ဟိုတယ္တြင္ Check Out ျပဳလုပ္ၿပီး ေလဆိပ္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာျခင္း။

ပထမေန႔ – ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ေလဆိပ္မွႀကိဳဆိုၿပီး ၿမိဳ႕တြင္းခရီးစဥ္လည္ပတ္ျခင္း။


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ေလဆိပ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္လာေသာ ၿမိတ္ကၽြန္းစုခရီးသြား ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအား Marine Dolphin Travel မွ ေဒသခံခရီးစဥ္ဧည့္လမ္းညႊန္မွ ေႏြးေထြးပ်ဴငွာစြာ လာေရာက္ႀကိဳဆိုပါမည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ေလဆိပ္မွတစ္ဆင့္ ဟိုတယ္တြင္ Check-In ၀င္ေရာက္ၿပီး ၿမိဳ႕တြင္းခရီးစဥ္ကို စတင္ပါမည္။


ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တြင္းခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာျပည္အစြန္ဖ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ဘုရင့္ေနာင္အငူ ႏွင့္ ကမ္းနားလမ္းအလွ၊ ထုိမွတစ္ဆင့္ သမိုင္းႏွင့္ျပယုဂ္ကို ေလ့လာရန္ ဘုရင္ေနာင့္မင္းတရားႀကီး၏ ႐ုပ္တုႀကီး၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၏ တန္ခိုးႀကီးဘုရား တစ္ဆူျဖစ္ေသာ ျပည္ေတာ္ေအးဘုရား၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႔ ခုႏွစ္မိုင္ေက်း႐ြာတြင္ ႏွီးအျပည့္ျဖင့္ ဖန္တီးကိုးကြယ္ ထားေသာ ႏွီးဘုရားႀကီး၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၏ အလွအပတစ္ခုျဖစ္ေသာ မလိ၀မ္းေရတံခြန္ ႏွင့္ မလိ၀မ္းေရပူစမ္း တို႔သို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ၿပီး ခရီးစဥ္အတြင္း ေန႔လည္စာ ကို ေကာ့ေသာင္းခရီးစဥ္အတြင္း စားေသာက္ဆိုင္ တြင္ သံုးေဆာင္ပါမည္။


ညေနအခ်ိန္တြင္ ပင္လယ္မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္အထက္ ၅၅၅ ေပျမင့္ေသာ ၅၅၅ ေတာင္ထိပ္ မွ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕အလွ ျမင္ကြင္းကိုလည္း ၾကည့္႐ႈခံစားႏုိင္ေသးသည္။ ထို႔ေနာက္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တြင္းစားေသာက္ဆုိင္ တြင္ ညေနစာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဟိုတယ္တြင္ အိပ္စက္အနားယူၾကပါမည္။


အစားအေသာက္ – ေန႔လည္စာ ႏွင့္ ညစာ။


ညအိပ္ – ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တြင္း ဟိုတယ္။


ဒုတိယေန႔ – ျမင္းခြာကၽြန္း ႏွင့္ ၾကက္ေမာက္ကၽြန္း တို႔သုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္း။


လူႀကီးမင္းတို႔၏ ဟိုတယ္တြင္ မနက္စာသံုးေဆာင္ၿပီးခ်ိန္၌ မနက္ (၀၈း၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မဆိပ္ခံ တံတားသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္တို႔ထံတြင္ Check-In ၀င္ေရာက္ၾကရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ၿမိတ္ကၽြန္းစု ေန႔ခ်င္းျပန္ပင္လယ္ကၽြန္းခရီးစဥ္ကိုစတင္ၿပီး Speed Boat စီးႏွင္ေနစဥ္အခ်ိန္အတြင္း ပင္လယ္ျပင္၏ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ ပင္လယ္ေလကိုရွဳရွဳိက္ရင္း ပင္လယ္ေပ်ာ္ေက်းငွက္မ်ားကို ၾကည့္ရွဳႏိုင္ပါေသးသည္။


ပင္လယ္ကၽြန္းခရီးစဥ္အတြင္း ေရေအာက္သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ား၊ အေရာင္စံုငါးမ်ား ႏွင့္ ေရေအာက္အလွအပမ်ားကို ၾကည့္ရႈခံစားႏုိင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ျမင္းတစ္ေကာင္၏ ခြာႏွင့္သ႑ာန္တူေသာ ျမင္းခြာကၽြန္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျမကၽြန္းဟု ကမာၻက တင္စားျခင္းခံထားရေသာ ၾကက္ေမာက္ကၽြန္း ေခၚ အသည္းပံုကၽြန္း၊ Dunkin Island ေခၚ ေစတန္ကၽြန္း တို႔သုိ႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ၿပီး ဇာဒက္ႀကီးကၽြန္း တြင္ ေရငုပ္အားကစားျပဳလုပ္ၾကၿပီးေနာက္ ခရီးစဥ္အတြင္း ေန႔လည္စာ ကို ေစတန္ကၽြန္း တြင္ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။


ထုိ႔ေနာက္ ညေနအခ်ိန္တြင္ ပင္လယ္ကၽြန္းေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္ မွ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕ သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာၿပီး ညေန (၀၅း၀၀) ၀န္းက်င္ခန္႔တြင္ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕မဆိပ္ခံတံတား သုိ႔ ျပန္လည္ဆုိက္ေရာက္ပါမည္။ ဟိုတယ္ တြင္ ေခတၱအနားယူၿပီးေနာက္ ေရႊႏွင္းဆီ စားေသာက္ဆုိင္ တြင္ ညေနစာ သံုးေဆာင္ၾကပါမည္။ ညေနစာ သံုးေဆာင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ာ၏ ဟုိတယ္ သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးပါမည္။


အစားအေသာက္ – မနက္စာ၊ ေန႔လည္စာ ႏွင့္ ညစာ။


ညအိပ္ – ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕တြင္း ဟိုတယ္။


တတိယေန႔ – ဟိုတယ္တြင္ Check Out ျပဳလုပ္ၿပီး ေလဆိပ္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာျခင္း။


လူႀကီးမင္းတုိ႔၏ ဟိုတယ္တြင္ မနက္စာ သံုးေဆာင္ၿပီးေနာက္ ညအိပ္အခန္းမ်ားအတြက္ Check-Out ျပဳလုပ္ပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေလဆိပ္သုိ႔ ကားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးၿပီး ရန္ကုန္သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာပါမည္။


အစားေသာက္ – မနက္စာ။


ညအိပ္ – ျပင္ပ၀န္ေဆာင္မႈ။


ပါ၀င္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား – ၿမိဳ႔တြင္းခရီးစဥ္အတြက္ Air-Con သီးသန္႔ကား၊ ကားအႀကိဳအပုိ႔ (ဟိုတယ္ ႏွင့္ ေလဆိပ္)၊ (ဟုိတယ္ ႏွင့္ ဆိပ္ကမ္း)၊ (ဟိုတယ္ ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္)၊ ႏွစ္ေယာက္တစ္ခန္းႏႈန္းျဖင့္ ဟိုတယ္တြင္ အိပ္စက္ခြင့္၊ Speed Boat ေဒသခံဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား၊ အစားအေသာက္ (မနက္စာ၊ ေန႔လည္စာ၊ ညစာ)၊ သတ္သတ္လြတ္သမားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔အခြင့္အေရး၊ ေသာက္ေရသန္၊ အခ်ိဳရည္ ႏွင့္ အေအးဘူးမ်ား၊ ရာသီေပၚအသီးအႏွံ၊ ေကာ္ဖီ ႏွင့္ မုန္႔ပဲသေရစာ၊ အသက္ကယ္၀တ္စံု ႏွင့္ ေရငုပ္ကိရိယာ၊ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ ႏွင့္ အေရးေပၚေဆးေသတၱာ၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ ခရီးသြားအာမခံ။


ျပင္ပ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား – ေလယာဥ္ သို႔မဟုတ္ ကား လက္မွတ္ အသြားအျပန္၊ GoPro Camera, GoPro Dome & Drone Quad copter ကိုယ္ပိုင္ေဆး၀ါး ကုသစရိတ္မ်ား၊ ေဒသထြက္ လက္ေဆာင္မ်ား၀ယ္ယူမႈမ်ား၊ မိမိသေဘာအေလ်ာက္ ခရီးစဥ္ပယ္ဖ်က္စရိတ္မ်ား၊ေ ဖာ္ျပမထားေသာ သြားလာလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ခရီးစဥ္၀န္ေဆာင္မႈ ျပင္ဆင္စရိတ္မ်ား


ပင္လယ္ကၽြန္းခရီးစဥ္အတြင္း ယူေဆာင္သင့္သည့္ ပစၥည္းမ်ား – ေနေရာင္ျခည္ကာ ခရင္မ္၊ ဦးထုပ္၊ ေနကာမ်က္မွန္၊ ကမ္းေျခ၊ ေက်ာက္တံုးေပၚႏွင့္ ေတာထဲသို႔သြားလာရာတြင္ အဆင္ေျပေစႏုိင္မည့္ ဖိနပ္မ်ား၊ ေရကူး၀တ္စံု၊ အ၀တ္အစားအပိုမ်ား၊ မ်က္ႏွာ သုတ္ပ၀ါ၊ ကင္မရာ စသည့္တို႔ႏွင့္ လူႀကီးမင္းတို႔အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ား။


မွတ္ခ်က္ – ခရီးစဥ္သည္ လူအမ်ားႏွင့္ စုေပါင္း၍ သြားရေသာခရီးစဥ္ျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ေရအတက္အက်၊ မိုးေလ၀သအေျခအေန ႏွင့္ ထင္မွတ္မထားေသာ စက္ယႏၱရားအေျခအေနတို႔အေပၚ မူတည္၍ အေျပာင္းအလဲရိွႏုိင္ပါသည္။


ပင္လယ္ကၽြန္းခရီးသည္ အသက္ ၁ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား၊ အသက္ ၆၀ အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၊ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား၊ ခြဲစိတ္ခန္း၀င္ထားသူမ်ား ႏွင့္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ မသင့္ေတာ္ေသာ ခရီးစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပးအပ္ပါသည္။


 

Marine Dolphin Travel & Tours, Myeik

No.461, Kant Kaw Str, Kan Khaung Qtr, Myeik Township, Tanintharyi Region, Myanmar

(+95) 0 9 45 999 000 7 (Viber), (+95) 0 9 4 55 2 666 48 (Viber), (+95) 0 9 7777 999 09 (Office)

www.marinedolphinmyanmar.com

Myeik Tour, Marine Dolphin Travel and Tours

Translate »